Hyppää sisältöön

1. Rekisterinpitäjä

Mediadrive Oy
Tähdenlennonkuja 22
02240 ESPOO
(jäljempänä ”me” tai ”Yhtiö”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

privacy@kuvat.fi

3. Rekisterin nimi

Kuvat.fi:n asiakasrekisteri

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Tämän tietosuojaselosteen mukaisen, Yhtiön Kuvat.fi-palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Kuvat.fi-palvelun toiminta sekä vikatilanteiden selvittäminen.

Yllä kuvatun henkilötietojen käsittelyn perusteena on ensisijaisesti käyttäjän suostumus. Pyydämme suostumustanne rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli et suostu henkilötietojen käsittelyyn, et voi käyttää palvelua.

5. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja?

Rekisteröitymisen yhteydessä sinulta voidaan kysyä seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, matkapuhelin, sähköpostiosoite)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista ja digikuvaukseen liittyvistä laitteista (digikamera, matkapuhelin)
  • Lupa henkilötietojen käsittelyyn ja sähköiseen suoramarkkinointiin

Lisäksi järjestelmään tallettuu seuraavat tiedot:

  • Tieto palveluun sisäänkirjautumisesta
  • Tieto käyttäjän tilaamista palveluista
  • Teknisiä lokitietoja palvelun käytöstä

Saamme kaikki henkilötietomme käyttäjiltä. Emme käsittele henkilötietoja muuta kuin palvelun toteuttamista varten. Kun palvelua käytetään kirjautumatta, käytetään apuna satunnaista tunnistetta, jolla palvelun käyttö mahdollistetaan. Tunnistetta ei yhdistetä muihin henkilötietoihin palveluntarjoajan toimesta, ellei palveluun ole kirjauduttu sisään.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää myös väestörekisteriä. Tietoja voidaan kerätä myös luottotietorekistereistä asiakkaan maksukyvyn tarkistamiseksi.

6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Kuvat.fi-palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Palvelun käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin lain edellyttämillä ehdoilla. Yhtiö ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostitse, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Palvelun käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai muulle taholle jolla on kansalliseen tai EU-tasoiseen lakiin, asetukseen tai muuhun pakottavaan säädökseen perustuva oikeus vaatia rekisteröityjen henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevia tietoja tarkasteltavakseen. Näissä tapauksessa tietoja luovutetaan vain siinä määrin ja laajuudessa kuin on välttämätöntä kyseisen säädöksen nojalla.

Tämän tietosuojaselosteen mukaisen tietojenkäsittelyn toteuttamiseksi Yhtiö voi käyttää alihankkijoita, jotka avustavat palvelujen tarjoamisessa sekä siihen liittyvässä tietojenkäsittelyssä. Mahdollisesta alihankintaketjusta huolimatta Yhtiö säilyy kaikkina ajankohtina tässä selosteessa kuvattujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Yhtiö varmistaa alihankkijoiden kanssa tehtävin tietojenkäsittelysopimuksin näiden tahojen sitoutumisen rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

Palvelun välityksellä voivat kolmannet osapuolet tarjota omia palveluitaan. Nämä kolmannet osapuolet voivat kerätä itsenäisesti henkilötietoja sinusta ja kerääminen tapahtuu kolmansien osapuolten tietosuojaselosteiden mukaisesti.

Palvelujen maksujen yhteydessä maksukortin myöntäjä saa ne tiedot, jotka ovat tarpeen kortilla maksettaessa. Yhtiön puolesta palvelua toteuttava ulkopuolinen palveluntarjoaja ei saa käyttöönsä muita tietoja kuin yllämainittuja rekisteriin tallennettavia tietoja. Luottokortin myöntäjä on vastuussa muiden henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Sähköisiin viestintäpalveluihin liittyvää henkilötietojen käsittelyä voidaan suorittaa sekä EU- ja ETA-alueella että sen ulkopuolella. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, huolehtii Yhtiö siitä, että sen alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin ja/tai kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän piiriin.

7. Miten pitkään säilytämme tietoja ja miten suojaamme tiedot?

Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään Kuvat.fi-palveluun liittyvissä tietojärjestelmissä niin pitkään, kuin sinulla on voimassa oleva sopimus kanssamme sekä enintään 12 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen, jotta palvelu on mahdollista avata uudelleen tarvittaessa. Tällainen tarve voi olla esimerkiksi jos palvelun käyttöön liittyvä maksu on viivästynyt tai haluatkin jatkaa palvelun käyttöä. Palvelun ilmaiset kokeiluversiot poistetaan enintään 1 kuukauden kuluttua kokeilujakson päättymisestä. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen poistoa välittömästi.

Joitain tietoja saattaa tallentua Yhtiön varmuuskopioihin, jotka hävitetään säännöllisesti varmuuskopiointiaikataulun mukaisesti.

Lainsäädäntö edellyttää Yhtiötä lisäksi säilyttämään joitain tietoja tätä pidempiaikaisesti. Tällaisia ovat mm. kirjanpitoon ja kuluttajakauppaan liittyvät tiedot. Lisäksi säilytämme järjestelmien tekniseen toimintaan liittyviä lokitietoja lainsäädännön mukaisesti.

Sähköisten palveluiden tietoturva on teknisesti ja hallinnollisesti järjestetty alan parhaiden käytänteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Palvelinlaitteita suojataan sekä ohjelmallisesti että fyysisesti palomuureilla, tietoturvaohjelmistoilla, salasanoilla ja käytönvalvonnalla. Konesalit, joissa palvelimet fyysisesti sijaitsevat, on lukittu ja niissä on käytössä kulunvalvonta.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröidyillä, joiden henkilötietoja käsitellään tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla yllä kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin ja perusteella, on oikeus käyttää heille lainsäädännön nojalla kuuluvia oikeuksia, sikäli kuin jokin tässä selosteessa kuvattu Yhtiön tai muun henkilön oikeutettu etu ei syrjäytä tätä rekisteröidyn oikeutta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat, palveluun kirjatut tiedot tarkastettavakseen. Tarkastettuaan tietonsa rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Rekisteröity voi myös pyytää jonkin tai kaiken häntä koskevan henkilötiedon poistamista palvelusta. Sillä aikaa, kun Yhtiö selvittää rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä tämän pyynnöstä, on tällä myös oikeus kieltää henkilötietojensa jatkokäsittely. Sikäli kuin rekisteröity ei ole tyytyväinen siihen tapaan, jolla Yhtiö on käsitellyt hänen henkilötietojaan, rekisteröity voi vaatia asian selvittämistä kansallisen tietosuojaviranomaisen toimesta (jollaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://tietosuoja.fi).

Rekisteröity käyttäjä voi poistaa tilinsä myös kirjautumalla sisään palveluun, valitsemalla yläkulman nuolivalikosta Profiili ja "Omien tietojen ja käyttäjätunnuksen poisto".


Mediadrive Oy:n evästeiden käyttö

Tämä dokumentti määrittelee, miten Mediadrive Oy (Kuvat.fi) käyttää evästeitä ja evästeiden kaltaisia tiedostoja ja tekniikoita sivuillaan. Eväste on pieni tekstitiedosto, jäljite tai vastaava tiedosto, joka sijaitsee laitteellasi ja sisältää informaatiota. Evästeitä on kahdenlaisia; pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi, kunnes poistat ne ja istunnon aikaisia evästeitä, jotka poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen. Kuvat.fi voi koska tahansa muuttaa evästeitä koskevia ehtoja. Jos ehtoja muutetaan, ilmoitamme siitä sivustollamme.

Kuvat.fi voi käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoja vierailustasi sivuillamme, miten käytät Kuvat.fi-palvelua ja miten liikut sivuillamme.

Kuvat.fi voi käyttää evästeitä optimoidakseen sivujaan. Evästeet ovat tärkeitä sivustomme toiminnalle ja ne mahdollistavat sujuvan käyttäjäkokemuksen. Anonymisoitua tietoa pysyvistä evästeistä voidaan käyttää myös tilastollisen tiedon luomiseen, kuten sivun käyttäjätilastojen luontiin, käyttäjäkyselyjen tekemiseen ja sivujen käytön optimointiin. Kuvat.fi voi tallentaa pysyvän evästeen esim. sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi, kielivalintasi muistamiseksi, yms.

Kuvat.fi voi käyttää myös kolmansien osapuolten evästeitä ja palveluita, kuten Google Analyticsiä, Facebookia tai vastaavia analysoidakseen sivujen käyttöä, markkinointitarkoituksessa ja parantaakseen käyttäjäkokemusta.

Kysyttävää?